Автоновости

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР "СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ В КОМПАНИИ"

    ООО «Центр безопасности на транспорте» проводит учебно-консультационный семинар на тему: «С

СЕМИНАР "МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАВАЛЮВАЛЬНИХ, НАЛИВНИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ. ОСНОВНІ ЗМІНИ 2017 РОКУ."

  Шановні керівники та колеги!   У 2018 році в Україні заплановано проведення міжнародного аудиту процедур ім

СЕМИНАР "ВОПНВ 2017 І НОВІ ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ВНУТРІШНІМИ ВОДНИМИ ШЛЯХАМИ УКРАЇНИ"

  Шановні керівники та колеги! Уряд України визначив розвиток внутрішніх водних шляхів одним з пріоритетни
Международные конвенции,  Кодексы,  Законы Украины

Конвенция о дорожном движении
Дата подписания Вена 8 ноября 1968 года. Дата ратификации Украинской ССР 25.04.74.
С изменениями и дополнениями, внесенными Европейским соглашением от 1 мая 1971 года, поправками от 28 сентября 2004 года

Конвенция о дорожных знаках и сигналах
Дата подписания Вена 8 ноября 1968 года. Дата ратификации Украинской ССР 12.07.74.
С изменениями и дополнениями, внесенными Европейским соглашением от 1 мая 1971 года.

Конституція України
Розділ I. ст. 3, 9,16.
Розділ II. ст. 43, 49.
Розділ IV. ст. 92.
Верховна Рада України. Закон України від 28 червня 1996 року №254/96-ВР

Про дорожній рух
Верховна Рада України. Закон України від 30 червня 1993 року №3353-XII

Про транспорт
Розділ I. ст. 2-5, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 16-1, 16-2, 17, 19.  
Розділ II.  ст. 30, 31, 36. 
Розділ III. ст. 41, 42.
Верховна Рада України. Закон України від 10 листопада 1994 року    №232/94-ВР

Про автомобільний транспорт
Верховна Рада України. Закон України від 5 квітня 2001 року №2344-III.

Про автомобільні дороги
Верховна Рада України. Закон України від 8 вересня 2005 року №2862-IV.

Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)
Верховна Рада України. Закон України від 10 лютого 2000 року №1448-III.     

Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року
Верховна Рада України. Закон України від 2 березня 2000 року №1511-III.

Про перевезення небезпечних вантажів
Верховна Рада України. Закон України від 6 квітня 2000 року №1644-III.

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Верховна Рада України. Закон України від 6 вересня 2005 року №2806-IV.

Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)
Верховна Рада України. Закон України від 7 вересня 2005 року №2819-IV.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Верховна Рада України. Закон України від 5 квітня 2007 року №877-V.

Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Пункти 63, 64, 76, 97, 108 додатку до Закону України від 19 травня 2011 року №3392-VI
Верховна Рада України. Закон України від 19 травня 2011 року №3392-VI

Про екстрену медичну допомогу
Статті  5 ,6, 7, 12.
Верховна Рада України Закон України від 5 липня 2012 року №5081-VI
Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та  реєстрації транспортних засобів» щодо колісних транспортних засобів
Верховна Рада України. Закон України від 6 липня 2012 року №5177-VI

Про адміністративні послуги
Верховна Рада України Закон України від 6 вересня 2012 року №5203-VI

Про ліцензування видів господарської діяльності
Статті 1-3, 7.1.24), 9-12.
Верховна Рада України Закон України від 2 березня 2015 року №222-VIII
Про Національну поліцію
Розділ IV. ст. 23,1(11,12,13,14), ст. 26,1(2,7,14,15),2. ст. 27.
Розділ V. ст. 31, 32, 34, 35, 37, 40, 42,4(5), 45,3(4).
Верховна Рада України. Закон України від 2 липня 2015року №580-VIII
Про страхування
Розділ I. ст. 1. ст. 2 абзац 1,2,3. ст. 3-5. ст. 6 пункти 6,9. ст.7 пункти 6,9,26. Ст. 8-10.
Розділ II. ст. 16-18. ст. 20,21. ст. 25,26. ст. 28,29.
Верховна Рада України. Закон України від 7 березня 1996 року №85/96-ВР

Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Верховна Рада України. Закон України від 1 липня 2004 року №1961-IV

Кодекс Законів Про працю України
Глава I. ст. 2.
Глава III. ст. 21, 24, 46.
Глава IV.ст. 50-54, 57-65.   
Глава V.  ст. 66, 67, 69, 70, 74-76.
Верховна Рада Української ССР. Закон від 10 грудня 1971 року №322-VIII

Цивільний Кодекс України
Глава 82. Ст. 1187, 1188.
Верховна Рада України Кодекс від 16 січня 2003 року №435-IV

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Особлива частина. Глава 10. Ст. 121, 121-1, 121-2, 122, 122-2, 122-4, 122-5, 123-127, 127-1, 128, 128-1, 129, 130, 132-1, 133, 133-1, 133-2, 139, 140.
Верховна Рада Української ССР Кодекс від 7 грудня 1984 року №8073-X

Кримінальний Кодекс України
Особлива частина. Розділ XI. Ст. 280, 286-291.
Верховна Рада України Кодекс від 5 квітня 2001 року №2341-III

Директивы ЕС

Директива Ради 89/459/ЄЕС від 18 липня 1989 року «Про наближення законів держав-членів стосовно глибини малюнка протектора шин певних категорій транспортних засобів та їх причепів»

Директива Ради 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 року «Про посвідчення водія»

Директива Ради 91/671/ЄЕС від 16 грудня 1991 року «Щодо обов’язкового використатання ременів безпеки і систем притримування дітей у транспортних засобах»

Директива Ради 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 року «Щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві»

Директива Ради 92/114/ЄЕС від 17 грудня 1992 року «Щодо виступаючих уперед частин задньої панелі кабіни моторизованих транспортних засобів категорії N»

Директива Ради 94/55/ЄС від 21листопада 1994 року «Про наближення законів держав-членів відносно транспортування небезпечних товарів дорогою»

Директива Ради 96/26/ЄС від 29 квітня 1996 року «Про допуск до роботи операторів вантажних автомобільних перевезень та пасажирських автобусних перевезень і взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують формальну кваліфікацію, з метою сприяння реалізації цими операторами права на свободу підприємництва в національних та міжнародних транспортних операціях»

Директива Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 року «Про встановлення для певних наземних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів під час національних і міжнародних перевезень і максимально дозволеної ваги під час міжнародних перевезень»

Директива Ради 96/96/ЄС від 20 грудня 1996 року «Про наближення законодавства держав-членів щодо перевірок з придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів»

Директива Ради 1999/37/ЄЕС від 14 квітня 1999 року «Щодо реєстрації документів на транспортні засоби»

Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/18/ЄС від 17 квітня 2000 року «Щодо мінімальних екзаменаційних вимог до консультантів у справах перевезення небезпечних товарів автомобільним, залізничним або річковим транспортом»

Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/15/ЄС від 11 березня 2002 року « Про організацію робочого часу осіб, які здійснюють мобільну автотранспортну діяльність»

Директива Європейського Парламенту та Ради 2003/59/ЄС від 15 липня 2003 року «Про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) 3820/85 і Директиви Ради 91/439/ЄЕС та припиняє дію Директиви Ради 76/914/ЄЕС

Директива Європейського Парламенту та Ради 2008/68/ЄС від 24 вересня 2008 року «Про внутрішні перевезення небезпечних вантажів»

Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/40/ЄС від 6 травня 2009 року «Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатації»

Указы Президента Украины

Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських  перевезень автомобільним транспортом
Указ Президента України від 20 травня 2004 року №570/2004

Про заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні
Указ Президента України від 12листопада 2004 року №1398/2004

Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах
Указ Президента України від 30 березня 2005 року №567/2005

Про ліквідацію Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ
Указ Президента України від 19липня 2005 року №1109/2005

Про затвердження Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів
Указ Президента України від 28 лютого 2006 року №159/2006

Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху
Указ Президента України від 20 листопада 2007 року №1121/2007

Положення про Міністерство внутрішніх справ України
Пункти 1, 3. Пункт 4 підпункти 4), 11), 36), 38), 39), 40), 41)
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року №383/2011

Положення про Міністерство інфраструктури України
Пункти 1, 3, 4.1.(4.1.1), 4.1.34), 4.1.35), 4.1.36), 4.1.42), 4.1.57)), 4.2. (4.2.1.), 4.2.2)), 4.5, 4.8.
Указ Президента України від 12травня 2011 року №581/2011        

Постановления Кабинета Министров Украины

Про затвердження зразків національних  та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. №47

Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. №340  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. №511)
Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць,   залізничних переїздів, правила користування ними та охорони
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198

Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій
Постанова Кабінету Міністрів України  від 5 квітня 1994 р. № 227

Про спеціально уповноважену організацію з питань погодження переобладнання транспортних засобів та їх складових частин
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р. №191

Про узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. № 568

Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 959

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. №176

Порядок здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. №204

Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №341

Норми оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. №1128 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. №934 

Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення .   
Пункт 11 Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим  первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. №1238

Типове положення про організацію діяльності аварійних комісарів
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. №8

Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів
Ппостанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. №1371)

Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і перелік медичних психіатричних протипоказань, щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередньо небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих
Пункт 8 Переліку
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465

Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. №30

Про порядок визначення переліку єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. №143

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності  
Пункт 25
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. №756

Правила дорожнього руху
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. №1306        

Порядок і Правила проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. №733

Порядок обліку дорожньо-транспортних пригод
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. №538

Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. №1567

Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби і розміру плати за їх надання
Пункти 11-24 Переліку
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. №795 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1068)

Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. №879

Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1081

Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1086 (назва у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. №1166)
Порядок направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. №1103

Єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. №1166

Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня  2012 р. №301

Порядок підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада  2012 р. №1115

Типове положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада  2012 р. №1116

Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада  2012 р. №1119

Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. №1135

Технічний регламент з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів.  
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. №643

Положення про Державне агентство автомобільних доріг України
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. №439

Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. №103

Положення про Міністерство інфраструктури України
Пункти 1, 3(2), 4(5,13,14,15,22,23,31,37,41,43,44,45,72)
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. №460

Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня  2015 р. №712

Положення про Національну поліцію
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. №877          

Положення про Міністерство внутрішніх справ України
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. №878      

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. №1001    

Перелік сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання 
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. №1057          

Порядок призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання 
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. №419          

 

Межотраслевые и отраслевые нормативные акты

Правила

Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
Наказ Міністерства транспорту України від 14.10.1997 №363 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 р. за №128/2568         

Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 №822 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за №1040/9639

Правила експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 02.07.2008 №795 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 р. за №689/15380

Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України
Наказ Державної служби автомобільних доріг України від 01.07.2009 № 320  

Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02. 2012 №54 зареєстровано в Міністерстві юстиції України  5 березня 2012 р. за №365/20678

Правила технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасідорожнього перевезення небезпечних вантажів
Наказ Міністерства інфраструктури України від 22.07.2013 №549 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 р. за №1452/23984           

Правила експлуатації колісних транспортних засобів 
Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.07.2013 №550 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 р. за №1453/23985           

Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів 
Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 №615 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2014 р. за №1609/26386

 

Положения

Положення про комісію з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп’яніня
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.11.1997 №339 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2013 р. за №588/2392

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту
Наказ Міністерства транспорту України від 30.03.1998 №102 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 1998 р. за №268/2708        

Типове положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті
Наказ Міністерства транспорту України від 17.11.2003 №877

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів
Наказ Міністерства транспорту України від 07.06.2010 №340 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2010 р. за №811/18106

Положення про особливості укладання договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 р. №673 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 р. за №1483/20221

Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України   від 30.01.2013 №65/80 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 р. за №308/22840

Положення про навчання та перевірку рівня знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки на наземному транспорті 
Наказ Міністерства інфраструктури України від 13.06.2013 №394 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня 2013 р. за №1145/23677

Порядки

Порядок медичної підготовки водіїв та кандидатів у водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 р. №339 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997  за №591/2395

Порядок узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів  
Наказ Міністерства транспорту України від 22.06.2000 №338,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2000  за №404/4625  

Порядок організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні
Наказ Міністерства транспорту України від 09.02.2004 №75  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004  за №759/9358

Порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 №974 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2008 р. за №794/15485

Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів 
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 №975 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2008 р. за №776/15467

Порядок здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13.10.2008 №534 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 р. за №1107/15798

Порядок розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 №278 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 р. за №408/17703

Порядок видачі довідки про  дорожньо-транспортну пригоду та її форми
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.07.2011 №389 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 р. за №927/19665

Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядок ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання
Наказ Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 №521 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 р. за №1586/21898

Порядок ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах
Наказ Міністерства інфраструктури України від 17.04.2013 №226 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2013 р. за №759/23291

Порядок обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах)
Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.05.2013 №329 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2013 р. за №936/23496

Порядок організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом 
Наказ Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 №480 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2013 р. за №12824/23814          

Порядок підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту
Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.07.2013 №551 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 р. за №1454/23986

Порядок інформування населення про зміни графіка руху транспорту у разі виникнення надзвичайних ситуацій
Наказ Міністерства інфраструктури України від 12.11.2013 №903 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2013 р. за №2025/24557 

Порядок технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті 
Наказ Міністерства інфраструктури України від 23.06.2015 №231 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 р. за №818/27263

Инструкции

Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.01.2007 №54 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2007 р. за №162/13429

Інструкція з організації діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України щодо контролю за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів "Зелена картка" при нагляді за дорожнім рухом
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29.11.2007 №451 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 грудня 2007 р. за №1339/14606

Інструкція про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.12.2009 №515 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 р. за №72/17367

Інструкція про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.12.2009 №515 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 р. за №73/17368

Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія. 
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.12.2009 №515 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 р. за №74/17369   

Інструкція з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 24.06.2010 №385 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за №946/18241

Інструкція про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.08.2010 №379 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27січня 2011 р. за №123/18881

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України на наземному транспорті.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 23.04.2013 №254 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 р. за №789/23321

Інструкція з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 №1395 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2015 р. за №1408/27853

Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України від 09.11.2015 за №1452/735 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 р. за №1413/27858

 

Нормы, требования

Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.05.2006 №488 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за №712/12586

Технологічні вимоги до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу
Наказ Міністерства інфраструктури України від 15.02.2012 №106 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 березня 2012 р. за №356/20669

Вимоги до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки
Наказ Міністерства інфраструктури України від 15.11.2012 №710 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2012 р. за №2169/22481

Перечни, карточки

Перелік лікарських засобів, які повинні бути у медичних аптечках першої медичної допомоги для пасажирських легкових з кількістю до 9 осіб та вантажних транспортних засобів (автомобільна аптечка – 1)
Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України 7 липня 1998 р. №187 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20липня 1998 р. за №465/2905

Перелік лікарських засобів, які повинні бути у медичних аптечках першої медичної допомоги для пасажирських транспортних засобів з кількістю пасажирів понад 9 осіб (автомобільна аптечка – 2)
Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України 7 липня 1998 р. №187 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20липня 1998 р. за №467/2907 

Перелік захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами    
Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України 22грудня 1999 р. №299 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20січня 2000 р. за №31/4252

Картка обліку дорожньо-транспортних пригод та інструкція щодо її заповнення
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.12.2005 №1242 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2006 р. за №267/12141

Зразки карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах)
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.08.2010 №600 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2010 р. за №821/18116

ДСТУ (ГОСТы), ГСТУ, СОУ

ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення   

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення

ДСТУ 3090-95 Безопасность дорожного движения. Организация работ по эксплуатации городских улиц и дорог. Общие требования

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 3649:2010 Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання

ДСТУ 4123:2006 Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4406:2005 Шини пневматичні. Загальні технічні вимоги безпеки.

ДСТУ ISO 39001:2015 Система управління безпекою дорожнього руху. Вимоги та настанова щодо застосування

ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96) Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.3-25-2009 Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови

ГСТУ 218-03449261-095-2002 Галузевий стандарт України. Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови. Правила застосування

СОУ 45.2-00018112-006:2006 Стандарт Укравтодор. Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

ДБН (ГБН)
Методики, методические рекомендации

Методика проведення служебного расследования и разбора дорожно-транспортных происшествий
Приказ Государственного департамента автомобильного транспорта Министерства транспорта Украины от 14.06.2001 №48

Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів
Наказ  Міністерства юстиції України, Фонду Державного майна України від 24.11.2003 №142/5/2092 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2003 р. за №1074/8395

Методичні рекомендації з питань безпеки автомобільних перевезень
Наказ Державного департаменту автомобільного транспорту Міністерства транспорту України від 19.09.2003 №111

Квалификационные характеристики

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. «Автомобільний транспорт» 
Розділ 1. Кваліфікаційні характеристики. Керівники. Пункти 1,3,13,14,18. Фахівці. Пункти 2,4,5,6,8. Розділ 2. Професії робітників та найпростіші професії працівників автомобільного транспорту. Пункти 4,5.
Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14 лютого 2006 р.

 

Расширения для Joomla