Автоновости

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР "СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ В КОМПАНИИ"

    ООО «Центр безопасности на транспорте» проводит учебно-консультационный семинар на тему: «С

СЕМИНАР "МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАВАЛЮВАЛЬНИХ, НАЛИВНИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ. ОСНОВНІ ЗМІНИ 2017 РОКУ."

  Шановні керівники та колеги!   У 2018 році в Україні заплановано проведення міжнародного аудиту процедур ім

СЕМИНАР "ВОПНВ 2017 І НОВІ ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ВНУТРІШНІМИ ВОДНИМИ ШЛЯХАМИ УКРАЇНИ"

  Шановні керівники та колеги! Уряд України визначив розвиток внутрішніх водних шляхів одним з пріоритетни
Постановления Кабинета Министров Украины

Правила паркування транспортних засобів
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1342

Правила

Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)
Затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 № 964, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01.08.2012 р. за № 1299/21611

Правила техники безопасности для шиноремонтных предприятий (НПАОП 63.21-1.03-78)
Заместитель министра автомобильного транспорта РСФСР
Н. Акулинушкин  от 18 октября 1977 года, введены приказом Министерства автомобильного транспорта УССР от 11.12.78 № 299

Правила техники безопасности для авторемонтных предприятий (НПАОП 63.21-1.04-78)
Заместитель министра автомобильного транспорта РСФСР Н. Акулинушкин  от 18 октября 1977 года, введены приказом Министерства автомобильного транспорта УССР от 11.12.78 № 299

Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 липня 2004 року № 822, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1040/9639

Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
Наказ Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.02.1998 р. за № 128/2568

Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів
Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2002 року № 792 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2003 р. за  № 122/7443

Положения

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту
Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 30 березня 1998 року № 102, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 р. за  № 268/2708

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів
Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України  від 07.07.2010
№ 340, зареєстровано в Мінюсті України 14.09.2010 за № 811/18106

Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів
Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я  України, Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 року № 65/80, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 лютлго 2013 р. за  № 308/22840

Инструкции

Примірна інструкція з охорони праці для акумуляторника ПІ 5.1.12-105-2000
Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 14 вересня 2000 р. № 506

Примірна інструкція з охорони праці для монтувальників шин ПІ 5.1.12-106-2000
Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 14 вересня 2000 р. № 506

Порядки

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів
Затверджено наказом Міністерства промислової політики України від 29.12.2004 р. № 721, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 р. за № 72/10352.

Порядок визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху
Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 р. № 285, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 р. за № 499/13766

Порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками
Затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.08.2008 р.     № 974, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 р. за № 794/15485

Порядок здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації
Затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.10.2008 р.     № 534, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 р. за  № 1107/15798

Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання
Затверджено наказом Міністерства інфраструктури України
від 17.08.2012  № 521, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 р.
за № 1586/21898

ДСТУ (ГОСТ), ГСТУ, РСТ, КНД

Оформление внешнее информационное подвижного состава автомобильного транспорта УССР. Знаки отличительные и информационные
(РСТ УССР 1960-89)

Утвержден и введен в действие постановлением Госплана УССР от 30.10.89 № 30.

Вказівки по застосуванню кольорів сигнальних та знаків безпеки на автомобільному транспорті
(КНД) 5.1.12-6.001-94)

Затверджено заступником Міністра транспорту України В.Н. Ревою від 08.12.1994 р.

РСТ УССР 1804-87. Колодки упорні автомобільні. Технічні умови
Затверджено постановою Держплану УРСР від 27.08.87 № 50.

ДСТУ 1895-92. Зчіпки гнучкі і жорсткі для буксирування автомобілів. Загальні технічні умови
Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 25.02.1992 № 10

ДСТУ UN/ECE R 67-01-2002. Единообразные предписания, касающиеся:
І. официального утверждения специального оборудования механических транспортных средств, двигатели которых работают на сжиженном нефтяном газе;
ІІ. официального утверждения транспортного средства, оснащенного специальным оборудованием для использования сжиженного нефтяного газа, в качестве топлива, в отношении установки такого оборудования
(Правила ЕЭК ООН № 67-01:2000, ІDT)
Приказ Госкомитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики № 461 от 24.07.02; Зм.1 с 01.07.2005 ИПС 4-2005

ДСТУ UN/ECE R 110-00:2002. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:
І. Элементов специального оборудования механических транспортных средств, двигатели которых работают на сжатом природном газе (СПГ);
ІІ. Транспортных средств в отношении установки элементов специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их двигателях сжатого природного газа (СПГ). С изменением № 1 и поправками
(Правила ЕЭК ООН № 110-00:2001, ІDT)
Приказ Госкомитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики № 461 от 24.07.02; Зм.1 с 01.07.2005 ИПС 4-2005

ДСТУ UN/ECE R 52-01:2005. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения маломестных колесных транспортных средств категории М2 и М3 в отношении их общей конструкции
(UN/ECE R 52-01:2003, IDT)
Приказ Госпотребстандарта Украины от 14 мая 2005 г. № 91

ДСТУ UN/ЕСЕ R 115-00:2008. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:
I. Специальных модифицированных систем СНГ (сжиженный нефтяной газ), предназначенных для установки на механических транспортных средствах, в двигателях которых используется СНГ;
II. Специальных модифицированных систем КПГ (компримированный природный газ), предназначенных для установки на механических транспортных средствах, в двигателях которых используется КПГ. С изменениями  и поправками
(Правила ЕЭК ООН № 115-00:2003, IDT)
Приказ Госпотребстандарта Украины № 518 от 30.12.2008

ДСТУ 3649:2010. Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання
Наказ Державної служби технічного регулювання України від 28.12.2010 № 630

Санитарные нормы и правила
СП 1102-73. Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации и шума на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта
Утверждены заместителем министра здравоохранения СССР главным государственным санитарным врачом СССР П.Н. Бургасовым от 18 мая 1973 г.  № 1102-73

СП 1148-74.Правила и нормы по промышленной санитарии для строительства и эксплуатации заводов шинной промышленности
Утверждены заместителем министра здравоохранения СССР главным государственным санитарным врачом СССР П.Н. Бургасовым от 01 марта 1974 г. № 1148-74

СП 4616-88. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей 
Утверждены заместителем министра здравоохранения СССР главным государственным санитарным врачом СССР от 05 мая 1988 г. № 4616-88

Нормы выдачи СИЗ

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту>
(НПАОП 60.2-3.06-98)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20.10.1998 № 207, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.01.1999 за № 1/3294

ВСН, ОНТП, ДБН

ОНТП 02-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования авторемонтных предприятий
Утверждены приказом Министерства автомобильного транспорта  РСФСР от 16.02.86 № ВЛ-14/227

ВСН 01-89. Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей
Утверждены приказом Министерства автомобильного транспорта  РСФСР от 12.01.90 № ВА-15/10

ОНТП 01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта
Утверждены протоколом концерна «РОСАВТОТРАНС» от 07.08.1991 № 3

ДБН В.2.3-15:2007. «Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей» (рус. язык)
Приказ Минстроя Украины от 07.02.2007 № 44 и введено в действие с 01.08.2007

ДБН В.2.3-15:2007. «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» (укр. мова)
Наказ Мінбуду України від 07.02.2007 № 44 і введено в дію з 01.08.2007

ТП

ТП 200 УССР 61-202-43-86. Технологический процесс безопасного производства работ, требующих вывешивания кузова и колес автобусов, при оказании технической помощи на линии. Сборочные чертежи
Часть 1.
Часть 2.
Министерство автомобильного транспорта УССР

РД

РД 200 УССР 184-84. Указания по организации безопасной работы при обслуживании и ремонте автомобилей с применением подставок и упоров. Сборные чертежи
Часть 1.
Часть 2.
Министерство автомобильного транспорта УССР

РД 238 УССР 84001-30-90. Методические указания. Организация проведения административно-общественного контроля за состоянием охраны труда на предприятии
Министерство транспорта УССР

КЛАССИФИКАТОРЫ

Класифікатор статистичного обліку нещасних випадків на підприємствах автомобільного транспорту
Затверджено наказом Міністерства транспорту України № 699 від 12.12.2000р.

Международные конвенции
Расширения для Joomla