Автоновости

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР "СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ В КОМПАНИИ"

    ООО «Центр безопасности на транспорте» проводит учебно-консультационный семинар на тему: «С

СЕМИНАР "МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАВАЛЮВАЛЬНИХ, НАЛИВНИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ. ОСНОВНІ ЗМІНИ 2017 РОКУ."

  Шановні керівники та колеги!   У 2018 році в Україні заплановано проведення міжнародного аудиту процедур ім

СЕМИНАР "ВОПНВ 2017 І НОВІ ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ВНУТРІШНІМИ ВОДНИМИ ШЛЯХАМИ УКРАЇНИ"

  Шановні керівники та колеги! Уряд України визначив розвиток внутрішніх водних шляхів одним з пріоритетни
Кодексы, Законы Украины

Конституція України
Розділ I, ст. 3, 9;
Розділ II, ст. 43, 46, 49, 50;
Розділ IV, ст. 92, п.п. 5, 6, 22
Верховна Рада України, Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

Кодекс законів про працю України
Верховна Рада УРСР, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада УРСР, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-Х

Кримінальний кодекс України
Верховна Рада України, Кодекс від 05.04.2001 № 2341-III

Про пенсійне забезпечення
Розділ II, ст. 13
Верховна Рада України, Закон України від 05.11.1991 № 1788-XII

Про охорону праці
Верховна Рада України, Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII

Про колективні договори і угоди
Верховна Рада України, Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Верховна Рада України, Закон України від 24.02.1994 № 4004-ХІІ

Про відпустки
Верховна Рада України, Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
Верховна Рада України, Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Верховна Рада України, Закон України від 23.09.1999 № 1105-ХІV

Про об'єкти підвищеної небезпеки
Верховна Рада України, Закон України від 18.01.2001 № 2245-III

Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Верховна Рада України, Закон України від 22.02.2001 № 2272-III

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Верховна Рада України, Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Верховна Рада України, Закон України від 05.04.2007 № 877-V

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Верховна Рада України, Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI

Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Верховна Рада України, Закон України від 19.05.2011 № 3392-VI

Про технічні регламенти та оцінку відповідності
Верховна Рада України, Закон України від 15.01.2015 №124-VIII

Указы Президента Украины

Про день охорони праці
Указ Президента України від 18.08.2006 № 685/2006

Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
Указ Президента України від 06.04.2011 № 400/2011

Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України
Указ Президента України від 06.04.2011 № 408/2011

Постановления Кабинета Министров Украины

Положення про Державну експертизу умов праці
Постанова Ради Міністрів України від 01.12.1990 № 357

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442

Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.1993 № 773

Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.1994 № 431

Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 № 420

Правила охорони електричних мереж
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209

Список виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290

Перелік професійних захворювань
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1662

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559

Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956

Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956

Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956

Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат (НПАОП 0.00-2.23-04)
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994

Порядок здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 № 1845

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687

Технічний регламент засобів індивідуального захисту
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 413

Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262

Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232

Технічний регламент безпеки машин
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 №62 

Положення про Державну службу України з питань праці
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96

Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461

Межотраслевые нормативные акты по вопросам охраны труда
Правила

Правила о работе на открытом воздухе в холодное время года
Обязательное постановление от 11.12.29 № 377

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66)
Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 30 серпня 1966

Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов
(НПАОП 0.00-1.13-71)

Утверждены Госгортехнадзором СССР 7 декабря 1971 г., согласованы с ВЦСПС 21 сентября 1971 г.

Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування (НПАОП 0.00-1.55-77)
Додаток № 3 до постанови Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці і соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 7 січня 1977 р. № 4/П-1

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87)
Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 27 листопада 1987

Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций
Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 20.07.1984 № 213

Правила будови та безпечної експлуатації парових  котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150 С (НПАОП 0.00-1.26-96)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.07.1996 № 125, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.11.1996 за № 655/1680

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці  від 09.01.1998 № 4, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.1998
за № 93/2533

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (НПАОП 0.00-1.11-98)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 08.09.1998 № 177, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.1998 за № 636/3076

Правила будови і безпечної експлуатації підйомників   (НПАОП 0.00-1.36-03)
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 8 грудня 2003 року № 232, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2003 р. за № 1262/8583

Правил охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05)
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 31 січня 2005 року № 20, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 р. за № 306/10586

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017

Правила охорони праці під час роботи на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07)
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня 2007 р. за № 784/14051

Правила вибору та застосування індивідуального захисту органів дихання (НПАОП 0.00-1.04-07)
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28.12.2007 № 331, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.04.2008 за № 285/14976

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08)
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 вересня 2008 року № 190, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 р. за № 937/15628

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.22-08)
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 31 грудня 2008 року № 308, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2009 р. за № 103/16119

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (НПАОП 0.00-1.28-10)
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.04.2010 за № 293/17588

Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників (НПАОП 0.00-7.11-12)
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року    № 67, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539

Правила охорони праці під час холодного оброблення металів (НПАОП 0.00-1.68-13)
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.10.13 № 749, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2013 р. за № 1871/24403

Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристосуваннями (НПАОП 0.00-1.71-13)
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 19.12.2013     № 966, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 року за      № 327/25104

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15)
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 №21 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2015 р. за №124/26569

Правила охорони праці під час застосування та зберігання дихлоретану
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.01.15 № 36, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2015 р. за № 144/26589

Положения

Положення про розробку інструкцій з охорони праці(НПАОП 0.00-4.15-98)

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.01.98 № 9, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за    № 226/2666

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (НПАОП 0.00-4.33-99)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці  від 17.06.1999 № 112, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.06.1999 за № 424/3717

Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04)
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за  № 231/10511

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства (НПАОП 0.00-4.09-07)
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 55, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.04.2007 за № 311/13578

Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.11-07)
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 56, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.04.2007 за № 316/13583

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.01-08)
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстровано в зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137

Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від11.08.2011 № 826, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 р. за № 1531/20269

Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду,  державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 № 826, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за № 1531/20269

Инструкции

Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ
Утверждена Госгортехнадзором СССР 20 февраля 1985 г., согласованы с ВЦСПС 20 декабря 1984 г.

Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів
(НПАОП 0.00-5.20-94)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20.10.94 № 107, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.03.1995 за    № 60/596

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані
(НПАОП 0.00-5.07-94)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20.10.94 № 107, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.03.1995 за    № 60/596

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами
(НПАОП 0.00-5.06-94)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20.10.94 № 107, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.03.1995 за    № 60/596

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів
(НПАОП 0.00-5.03-95)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25.09.95 № 135, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.1995 за    № 371/907

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани
(НПАОП 0.00-5.04-95)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25.09.95 № 135, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.1995 за    № 371/907

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів (НПАОП 0.00-5.05-95)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 14.11.95 № 175, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.11.1995 за    № 425/961

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів (НПАОП 0.00-5.19-96)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.01.96 № 13, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.02.1996 за    № 63/1088

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових) (НПАОП 0.00-5.18-96)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20.03.96 № 45, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.03.1996 за    № 143/1168

Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-5.10-96)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.04.96 № 74, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.06.1996 за    № 267/1292

Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах
(НПАОП 0.00-5.12-01)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 05.06.2001 № 255, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.06.2001 за   № 541/5732

Примірна інструкція з охорони праці для водія електронавантажувача
(ПІ 1.3.10-452-2006)

Наказ Міністерства промислової політики України від 19.12.2006 р. № 476, погоджено Національним науково-дослідним інститутом охорони праці (лист № 489 від 26.10.2006 р.)

Порядки, Показатели

Порядок безоплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці (НПАОП 00.0-4.36-87)
Затверджено постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12.1987 р. № 731/П-1

Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві (НПАОП 0.00-6.03-93)
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 лютого 1994 р. за № 20/229

Показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів
Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 31.12.1997 року № 383/55, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 1998 р. за № 50/2490

Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і  посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників  на  роботах в яких   дає право на щорічну додаткову відпустку
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 року № 16, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 1998 року   за  № 57/2497

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстровано в Мінюсті України 23.07.2007 за № 846/14113

Порядки надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 №398 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за № 750/25527

Рекомендации
ДСТУ (ГОСТ), ГСТУ, РСТ

ГОСТ 12.3.002-75. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
Постановление Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.04.1975 № 1064

ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
Постановление Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10.03.1976 № 579

ГОСТ 12.3.005-75. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности
Постановление Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19.08.1979 № 2185

ГОСТ 12.0.002-80. Система стандартов безопасности труда. Термины и определения
Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 30.09.1980 № 4954

ГОСТ 3.1120-83. Единая система технологической документации. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации
Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.1983 № 6351

ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.1988 № 3388

ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 06.06.1991 № 807

ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять
Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 26.03.1999 № 164

ДСТУ 7239:2011. Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 02.02.2011 №37

ДСТУ 2293:2014. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять
Наказ Мінекономрозвитку України від 02.12.2014 № 1429

Санитарные нормы и правила

И 658-66. Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий
Утверждено Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР от 31.12.1966 г. № 658-66

СП 952-72. Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец
Утверждено Главным санитарным врачом СССР – Бургасовым  П.Н. от 20.03.1972 г. № 952-72

СП 991-72. Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей
Утверждено Заместителем Министра здравоохранения СССР Главным санитарным врачом СССР – Бургасовым  П.Н. от 22.09.1972 г. № 991-72

ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за № 379/1404

СП 1009-73. Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов
Утверждено Заместителем Министра здравоохранения СССР Главным санитарным врачом СССР – Бургасовым  П.Н. от 05.03.1972 г. № 1009-73

СП 1042-73. Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию
Утверждено Заместителем Министра здравоохранения СССР Главным санитарным врачом СССР – Бургасовым  П.Н. от 04.04.1973 г. № 1042-73

СП 1204-74. Санитарные правила по устройству и оборудованию кабин машинистов кранов
Утверждено Главным санитарным врачом СССР – Бургасовым  П.Н. от 08.12.1974 г. № 1204-74

СП 3935-85. Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками
Утверждено Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР Заиченко А.И. от 26.09.1985 г. № 3935-85

СН 4088-86. Санитарные нормы микроклимата производственных помещений
Утверждено Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР Заиченко А.И. от 31.03.1986 г. № 4088-86

СН 4617-88. Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
Утверждено Главным государственным санитарным врачом СССР А.И. КОНДРУСЕВ от 26 мая 1988 г. № 4617-88

СанПиН 5160-89. Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)
Утверждено Главным государственным санитарным врачом СССР В.Н. КОВАЛЕНКО от 07.12.1989 г. № 5160-89

ДСП 200-97. Санітарні правила для ковальсько-пресових цехів
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.07.1997 № 200

ДСанПіН 7.7.5-013-99. Державні санітарні правила і норми застосування лакофарбових та допоміжних матеріалів на транспорті
Постанова Першого заступника Головного державного санітарного лікаря України  від 09.02.1999  № 13

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
Постанова Головного Державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. № 37

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
Постанова Головного Державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. № 39

ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
Постанова Головного Державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. № 42

ДСанПіН 3.3.6-096-2002. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2012  № 476, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.03.2003 р. за № 203/7524

ОСПУ–2005. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005  № 54, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 р. за № 552/10832

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»
Наказ Міністерства охорони здоров’я України  від 08.04.2014  № 248, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.05.2014 р. за № 472/25249

ДБН (СНиП)

ДБН В 1.2-10:2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму
Наказ Мінрегіонбуду України від 26.01.2008 № 41

ДБН В 2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі
Наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва України від 09.12.2008 р. № 568

ДБН В 2.2-9:2009. Громадські будинки та споруди. Основні положення
Накази Міністерства регіонального розвитку будівництва України від 17.12.2009 р. № 705 та від 15.07.2010 № 264

ДБН А 3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення
Накази Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 № 45, від 04.06.2010 № 202, від 25.05.2011 № 53 та наказ Мінрегіону від 30.12.2011 № 417

ДБН В2.5-64:2012. Внутрішній водопровід і каналізація
Частина I. Проектування.
Частина II. Будівництво.
Наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.10.2012 р. № 553

ДБН В 2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
Накази Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 р. № 133 та від 28.08.2013 № 410

ДБН В 2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
Накази Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 р. № 134 та від 28.08.2013 № 410

ДБН В 2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування
Накази Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.01.2013 р. № 24 та від 28.08.2013 № 410

ДБН В 2.5-77:2014. Котельні
Наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.09.2014 р. № 252

Перечни

ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.03.1994 за № 51/260

ДНАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 № 46, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.1994 за № 176/385

ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.1995
за № 18/554

Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за № 641/6929

НПАОП 0.00-8.24-05. Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512

 

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Постанова Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41

Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці
Затверджено Головою Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.01.2008

Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці
Затверджено Головою Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 07.02.2008

КЛАССИФИКАТОРЫ

Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості
Наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 04.07.2007 № 370, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.08.2007 за  № 902/14169

Формы проверок

Уніфіковані форми Актів планових перевірок суб’єктів господарювання і їх виробничих об’єктів
Наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 05.11.2010 № 228, зареєстровано в Міністерстві юстиції України  31 січня 2011 р. за  № 134/18872

Уніфікована  форма  Акта  перевірки  суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій  України від 11.08.2011 № 826, зареєстровано в Міністерстві юстиції України  27 грудня 2011 р. за  № 1531/20269

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату України від 15 вересня 2009 року № 351
Наказ служби статистики України від 16.12.2013 № 395, зареєстровано в Міністерстві юстиції України  30 грудня 2013 р. за № 2233/24765

Формы статистической отчетности
Приказы, письма министерств и ведомств

Про визнання такими, що не застосовуються на території України, деяких нормативно-правових актів СРСР
Н
аказ Міністерства соціальної політики України від 10.04.2017 р. № 592, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 травня 2017 р. за № 561/30429

Надання інформації щодо отримання дозволу на експертну діяльність
Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.10.2011 № 3604-24/367

Про експертні організації. (Витяг)
Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 03.07.2012  № 5489/0/11-07/6/12

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році»
Роз’яснення  Державної служби статистики  України від 21.08.2014 р. № 18.1-12/27

Рішення про необхідність усунення Державною службою України з питань праці порушень принципів державної регуляторної політики
Рішення Державної регуляторної служби України від 11.08.2015 № 3

Международные конвенции, документы

Конвенция МОТ № 17
О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве

Женева, 10 июня 1925 года

Конвенция МОТ № 47
О сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю

Женева, 22 июня 1935 года

Конвенция МОТ № 81об инспекции труда в промышленности и торговле
Женева, 11 июля 1947 года

Конвенция МОТ № 98
О применении принципов права на организацию и на ведение коллективных переговоров

Женева, 1 июля 1949 года

Конвенция МОТ № 119
О снабжении машин защитными приспособлениями

Женева, 25 июня 1963 года

Конвенция МОТ № 135
О защите прав представителей трудящихся на предприятии и предоставляемых им возможностях

Женева, 23 июня 1971 года

Конвенция МОТ № 138
О минимальном возрасте для приема на работу

Женева, 26 июня 1973 года

Конвенция МОТ № 144
О трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм

Женева, 21 июня 1976 года

Конвенция МОТ № 154
О содействии коллективным переговорам
Женева, 19 июня 1981 года

Конвенция МОТ № 155
О безопасности и гигиене труда и производственной среде

Женева, 22 июня 1981 года

Конвенция МОТ № 161

О службах гигиены труда

Женева, 26 июня 1985 года


Конвенция МОТ № 174

О предотвращении крупных промышленных аварий
Женева, 22 июня 1993 года

Расширения для Joomla