Новости

19 апреля 2019

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР "СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ В КОМПАНИИ"

    ООО «Центр безопасности на транспорте» проводит учебно-консультационный семинар на тему: «С

СЕМИНАР "МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАВАЛЮВАЛЬНИХ, НАЛИВНИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ. ОСНОВНІ ЗМІНИ 2017 РОКУ."

  Шановні керівники та колеги!   У 2018 році в Україні заплановано проведення міжнародного аудиту процедур ім

СЕМИНАР "ВОПНВ 2017 І НОВІ ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ВНУТРІШНІМИ ВОДНИМИ ШЛЯХАМИ УКРАЇНИ"

  Шановні керівники та колеги! Уряд України визначив розвиток внутрішніх водних шляхів одним з пріоритетни

12 листопада 2015 року Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності (МАБЖД) провела спільно з ТОВ «Центр з безпеки на транспорті»  за сприянням Держпраці України круглий стіл на тему«Актуальні питання безпеки на транспорті та шляхи їх вирішення». Мета заходу - опрацювання стратегічних напрямків забезпечення безпеки життя та здоров’я людини у сфері безпеки на транспорті.

У заході взяли участь дійсні члени та член-кореспонденти  Академії, фахівці та вчені наукових установ, вищих навчальних закладів, підприємств, представники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких пов’язана з проблематикою безпеки на транспорті, зокрема:

 • Міністерства інфраструктури України;
 • Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека);
 • Державної служби України з питань праці;
 • Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці;
 • Українського державного університету залізничного транспорту;
 • Державного економіко-технологічного університету транспорту та інші.

Інформаційна підтримка здійснювалася всеукраїнським науково-популярним журналом «Безпека життєдіяльності», науково-виробничим журналом «Охорона праці», видавництва «Основа».

У проведенні круглого столу взяли участь представники мас-медіа України, а саме, TV «Укравтоконтинент».

 

Відкриваючи засідання круглого столу, президент Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності Громов М.Д. зазначив, що Академія у своїй діяльності приділяє велику увагу проблемам безпеки на транспорті.  На міжнародних науково-практичних конференціях «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку суспільства», які періодично проводить Академія,  дійсні члени та члени-кореспонденти виступають з результатами своїх досліджень щодо різних напрямків безпеки.   Так, на IV-й міжнародній конференції у 2011 році було заслухано та опубліковано 13 доповідей, а на V-ій міжнародній конференції у 2013 році було заслухано та опубліковано 8 доповідей, з яких 4 доповіді представили дійсні члени МАБЖД, фахівці та вчені з Вищого Транспортного Училища «Тодор Каблєшков», м. Софія, Болгарія.

Учасники круглого столу заслухали низку доповідей з актуальних питань безпеки на транспорті. Так, старший науковий співробітник Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, к.х.н., дійсний член Академії Таірова Т.М. у доповіді «Проблема виробничого травматизму на транспорті» представила ґрунтовний аналіз і зазначила, що проблема дорожньо-транспортного травматизму в Україні критична і являє реальну загрозу безпеці громадян і держави, потребує комплексного вивчення для розробки ефективних методів профілактики. Збитки, які зазнає економіка України від ДТП, в яких були травмовані та загинули люди, становлять 40 млрд. грн. щорічно, тобто близько 3 % ВВП. За статистичними даними в Україні середній вік травмованих у ДТП складає 34,3 року, а загиблих – на 5 років більше.

До цього часу проблематика виробничого травматизму, в тому числі зі смертельним наслідком, спричиненого ДТП, комплексно не вивчалась. На дорожньо-транспортні пригоди припадає близько 30 % всіх випадків травматизму на виробництві і вони займають перше місце серед основних подій травмування працівників на виробництві, таких як падіння потерпілого; падіння,  обрушення,  обвалення предметів,  матеріалів, породи, грунту; дія предметів та деталей,  що  рухаються,  розлітаються, обертаються; ураження електричним струмом. Внаслідок ДТП на виробництві щорічно отримують тяжкі травми та гине близько 400 осіб, з них 15,6 % – жінки та 81,4 % – чоловіки.

Директор Департаменту безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України Коськовецький В.М. у доповіді «Нові підходи до розслідування подій на транспорті» зазначив, що на сьогодні низький рівень безпеки на транспорті в Україні спричинений такими негативними факторами,  як скрутне фінансове та економічне становище, високий рівень корупції, бюрократичні перепони, недостатній рівень кваліфікації персоналу, застарілий рухомий склад, неналежна інфраструктура, невідповідність робочих місць, високий рівень аварійності та травматизму. Доповідач зазначив яка робота проводиться з боку Мінінфраструктури та Укртрансбезпеки (Укртрансінспекції) щодо покращення рівня безпеки на транспорті, зокрема в розрізі проведення технічних розслідувань ДТП за участю транспортних засобів автомобільних перевізників. Також відзначив відмінності технічного розслідування ДТП від судового та навів 8 етапів технічного розслідування ДТП, що складають  системний підхід до  такого виду розслідування ДТП. На прикладі проведених технічних розслідувань деяких резонансних ДТП розповів про їх результати та запропоновані заходи із забезпечення безпеки перевезень та попередження подібних ДТП у майбутньому. 

Начальник Управління Укртрансінспекції у м. Києві  Гринюк О.А. у доповіді «Нові підходи до реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю)за безпекою на транспорті» доповів про зміни у системі центральних органів виконавчої влади, що стосуються сфери безпеки транспорту. Зазначено, що у Міністерстві інфраструктури України створено нову службу з безпеки на транспорті – Укртрансбезпека.   Укртрансбезпека покликана кардинально змінити підхід до поняття безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному та водному транспорті. Нова служба замістить нинішні Укртрансінспекцію та Укрморрічінспекцію, які будуть  припинять свою діяльність до кінця 2015 року. Повноцінно Укртрансбезпека запрацює з весни наступного року. «Це буде абсолютно нова структура на зразок національної поліції, де працюватимуть молоді, чесні та патріотичні інспектори. Керівником новоствореного відомства призначено М.М. Горбаху. Важливою відмінністю Укртрансбезпеки від попередніх інспекцій є те, що окрім функції «safety» нова служба забезпечуватиме також і «security», іншими словами, до безпеки руху  додається також захист об’єктів транспортної інфраструктури. Такий підхід працює в усіх розвинутих країнах світу.

Президент Академії М.Д.Громов зазначив, що керівник Укртрансбезпеки М.М. Горбаха є дійсним членом МАБЖД.

Начальник відділу нагляду на транспорті та у зв’язку Державної служби України з питань праці, член-кореспондент МАБЖД  Литвинов В.В. навів довідкову інформацію щодо смертельного травмування на виробництві внаслідок транспортних подій за 9 міс. 2015 року. За даними ДАЇ більше 5  тисяч людей щороку втрачає Україна в дорожньо-транспортних пригодах. Щодоби в державі трапляється близько 500 аварій, в яких гине біля 10  осіб. За 9 місяців цього року в наслідок транспортних пригод сталося вже 79 смертельних нещасних випадки з працівниками на виробництві, що складає 28,7 відсотка від загальної кількості смертельних випадків. З них 56 випадків (близько 20,4% від загальної кількості) трапились у результаті дорожньо-транспортних пригод на дорогах (шляхах) загального користування. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод на дорогах загального користування є порушення правил безпеки дорожнього руху, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, невиконання вимог інструкцій з охорони праці.

Начальник відділу безпеки на транспорті ТОВ «Центр з безпеки на транспорті»  к.т.н. Данилова Т.Г. у доповіді «Процес управління ризиками у сфері безпеки на транспорті» проінформувала про створення у  ПрАТ "Київ -Дніпровське МППЗТ" системи менеджменту безпеки руху  (СМБД) на залізничному транспорті. Головне завдання  – моніторинг системних процесів СМБД, швидке реагування відвертання аварійних ситуацій в операційних процесах на ранніх стадіях розвитку.

Завідувач кафедри  д.т.н., професор Лаврухін О.В. і доцент кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» Українського державного університету залізничного транспорту, дійсний член МАБЖД к.т.н. Козодой  Д.С. (м. Харків) запропонували доповідь «Запобігання аварійним ситуаціям з небезпечними вантажами в умовах інтероперабельності на основі впровадження перспективних інформаційних технологій». Основним завданням є реалізація в процесі перевезення автоматизованого контролю і постійної перевірки дій оперативних працівників на відповідність їх правилам перевезення небезпечних вантажів. Крім того, вимагається створення системи автоматизованого оповіщення всіх причетних структур і підрозділів у разі виникнення аварійних ситуацій з різними видами небезпечних вантажів. Автори надали цілий ряд слушних пропозицій щодо удосконалення інформаційних технологій з перевезення небезпечних вантажів як перспективний напрямок з підвищення безпеки.

Активно пройшла загальна дискусія з проблем термінології у сфері безпеки праці, та класифікації нещасних випадків, доповідач – Гержод Ю.В., віце-президент Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.

Учасники   круглого столу, обговоривши  актуальні проблеми безпеки на транспорті відзначають, що оскільки поліпшення умов і охорони праці є одним із пріоритетних завдань держави і спрямоване на зниження ризиків нещасних випадків на виробництві, зниження смертності, збільшення тривалості життя та поліпшення здоров'я працюючого населення слід:

 • врахувати європейські підходи до профілактики травматизму, засновані на твердженні, що загибель у ДТП однієї людини стає причиною, окрім страждань, збитків у розмірі одного мільйону євро, тому всі заходи, що запобігатимуть смертям у ДТП і мають ціну до мільйона євро – доцільні.
 • враховувати вимоги європейського законодавства, в якому особливу увагу приділено відповідальності роботодавця за створення безпечних умов праці на кожному робочому місці, а працівника – з дотримання трудової та виробничої дисципліни, слід закріпити в законодавстві, правилах і порядку розслідування нещасних випадків, що сталися під час виконання працівником трудових обов'язків у результаті ДТП,  необхідність визначення як осіб, дії яких безпосередньо призвели до ДТП (зокрема, водій-працівник, якщо він є безпосереднім винуватцем), а також осіб, бездіяльність яких призвела до нещасного випадку (роботодавець).
 • впровадити гармонізований до законодавства ЕС порядок формування оціночних показників ДТП для проведення досліджень статистичних даних, що характеризують ДТП, для забезпечення об'єктивної оцінки статистичних даних і можливості їх порівняння з європейськими;
 • розробити єдину класифікацію стосовно тяжкого та смертельного травмування в результаті ДТП і створити єдину базу даних із урахуванням факторів дорожньо-транспортного травматизму на виробництві;
 • забезпечити систематичний збір, аналіз і узагальнення результатів науково-дослідних робіт з питання дорожньо-транспортного травматизму для розроблення заходів щодо їх впровадження;
 • використовувати системний підхід до аналізу дорожньо-транспортного травматизму, що дозволить комплексно вивчати травматизм і виявляти основні напрями його профілактики;
 • аналізувати еффективність профілактичних заходів з метою їх коригування;
 • розглянути можливість розробки та впровадження комплексної системи автоматизованого контролю дій оперативних працівників на відповідність їх вимогам нормативних документів в галузі перевезення небезпечних вантажів та оповіщення причетних суб’єктів і підрозділів;
 • поширювати ринок транспортних послуг у зв’язку з розвитком інтеграції України до Європейського економічного простору;
 • впроваджувати системи управління якістю та безпекою транспортних підприємств на засадах використання ризик-орієнтованих процедур;
 • з метою підвищення рівня безпеки на транспорті запровадити спільні заходи з працівниками Міністерства інфраструктури України, Укртрансбезпеки, Поліції, Держпраці України, Міжнародної академії безпеки життєдіяльності та інших за зацікавлених органів.

 

Президент Міжнародної академії безпеки життєдіяльності М.Д.Громов