Автоновости

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР "СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ В КОМПАНИИ"

    ООО «Центр безопасности на транспорте» проводит учебно-консультационный семинар на тему: «С

СЕМИНАР "МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАВАЛЮВАЛЬНИХ, НАЛИВНИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ. ОСНОВНІ ЗМІНИ 2017 РОКУ."

  Шановні керівники та колеги!   У 2018 році в Україні заплановано проведення міжнародного аудиту процедур ім

СЕМИНАР "ВОПНВ 2017 І НОВІ ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ВНУТРІШНІМИ ВОДНИМИ ШЛЯХАМИ УКРАЇНИ"

  Шановні керівники та колеги! Уряд України визначив розвиток внутрішніх водних шляхів одним з пріоритетни

12 листопада 2015 року Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності (МАБЖД) провела спільно з ТОВ «Центр з безпеки на транспорті»  за сприянням Держпраці України круглий стіл на тему«Актуальні питання безпеки на транспорті та шляхи їх вирішення». Мета заходу - опрацювання стратегічних напрямків забезпечення безпеки життя та здоров’я людини у сфері безпеки на транспорті.

У заході взяли участь дійсні члени та член-кореспонденти  Академії, фахівці та вчені наукових установ, вищих навчальних закладів, підприємств, представники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких пов’язана з проблематикою безпеки на транспорті, зокрема:

  • Міністерства інфраструктури України;
  • Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека);
  • Державної служби України з питань праці;
  • Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці;
  • Українського державного університету залізничного транспорту;
  • Державного економіко-технологічного університету транспорту та інші.

Інформаційна підтримка здійснювалася всеукраїнським науково-популярним журналом «Безпека життєдіяльності», науково-виробничим журналом «Охорона праці», видавництва «Основа».

У проведенні круглого столу взяли участь представники мас-медіа України, а саме, TV «Укравтоконтинент».

Международная Конференция

Перевозка опасных грузов.
Актуальные проблемы и пути их решения

 16-17 октября 2012
   г. Одесса, Украина  
 

В работе Конференции приняли участие ведущие специалисты в сфере перевозки опасных грузов транспортной отрасли Украины, стран СНГ и Балтии: представители Украинской железной дороги, предприятий авиационной, морской отрасли, центров специального обучения специалистов, связанных с перевозкой опасных грузов.

Конференцию открыл заместитель министра-руководитель аппарата Министерства инфраструктуры Украины Корниенко Владимир Владимирович. Во вступительном слове он отметил важность проведения подобных мероприятий, поскольку конференции содействуют обмену опытом, освещению новых теоретических и технологических разработок в сфере перевозки опасных грузов, установлению научных и практических связей между специалистами разных стран.

Директор департамента по безопасности Министерства инфраструктуры Украины Гержод Юрий Владимирович в докладе «Политика Министерства инфраструктуры Украины в сфере перевозки опасных грузов» подчеркнул необходимость увеличения безопасности перевозок опасных грузов. С этой целью Министерство планирует направить свои усилия на имплементацию в Украине Международного кодекса морской перевозки опасных грузов и Международного кодекса безопасной практики перевозки твердых навалочных грузов. Будет продолжаться работа по устранению препятствий в осуществлении перевозок опасных грузов путем сокращения перечня разрешительных документов, а также повышению информационного обеспечения перевозчиков об условиях таких перевозок.